Vernieuwing onderwijs en media: niet altijd de perfecte match

Je zult maar docent zijn, druk bezig met de vernieuwde onderwijsprogramma/s en in de media horen, zien en lezen dat de kwaliteit daardoor niet verbetert.

Hoe serieus moet je dat nemen?

De afgelopen jaren is er met name in het vmbo en het MBO gestuurd op lesprogramma’s die leerlingen beter zouden voorbereiden op de toekomst waarbij werk niet vastomlijnd is. Zorgvuldig is vastgesteld dat er vaardigheden nodig zijn en belangrijker zijn dan ooit. Dat gaven werkgever zelf aan. De werknemer moet creatief denken, proactief zijn, probleemoplossend kunnen denken en handelen, kunnen netwerken. Kortom de 21st century skills genoemd.

Zoals altijd is er eerst een fase waarbij het nieuwe programma getoetst wordt met examens die daarop niet aansluiten maar wel op de vorige situatie. Nu is men druk bezig met de vernieuwde examens. Uiteraard is dat niet in één keer zoals het zou moeten.

Daar komt nog bij dat deze skills niet met éénduidige criteria becijferd kunnen worden dus ook daar is men mee bezig: het zgn. formatief toetsen. Ook staat de noodzaak om alles te becijferen voor docenten ter discussie.

De inspectie gaat dus af op cijfers en docenten op verbeteringen vaardigheden ook nog naast de kennis. De inspectie concludeert dus niet alleen snel maar geeft een mening naar de media zonder context.

En wat te denken van de keuzes die leerlingen kunnen maken in specifieke interessegebieden? Daar leren leerlingen in een context zoals technologie, ondernemen, kunst en media. De resultaten in de media gaan over cijfers maar wordt de motivatie om te (blijven) leren ook gemeten? Wordt dat niet onderzocht en doorgegeven aan de media?

Motiveren om een leven lang te leren is wat we wilden bereiken. Een leerling motiveren door te leren hand in hand met de praktijk, actuele kennis en partijen van buiten de school. En ja dat cijfermatige is nog niet helemaal perfect.

Waar het leren zonder die context nog plaatsvindt met leerlingen die ook willen doen is de Havo. In plaats van de ander schooltype als voorbeeld te stellen wordt het onderwijs in de Havo ook negatief beschreven.

Eerst motiveren en dan leren en vice versa zou ik zeggen. En laten we partijen die zich buigen over de invulling van het curriculum gewoon eerst hun werk doen. Laten we de docenten eerst uitvinden hoe de vaardigheden al dan niet getoetst kunnen worden. En laten we scholen die zich profileren in een richting zich bewijzen in het aantal aanmeldingen. Als er geen behoefte aan is merken we dat vanzelf.

Wil je het docentschap aantrekkelijk houden: pas dan op hoe je met de media omgaat.

Tags:

CONTACT

Als u wilt kunt u een email sturen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Sending

©2024 PRODICO Professionalisering door Didactiek en Coaching

Log in with your credentials

Forgot your details?