Ouderbetrokkenheid

Misschien toch weer handig. Ouderbetrokkenheid wordt al getoond als ouders naar de tafeltjes-ofouderavonden komen. Hoe gebruik je die betrokkkenheid?

 

Handvatten oudergesprekken

Opstelling:

Altijd een 90° opstelling zodat er een ongedwongener en persoonlijker sfeer ontstaat. Bovendien kunnen de gesprekspartners ook de blik van de partner ontwijken.

Voorbereiding:

Tafels klaarzetten, Magister of de agenda openen op de juiste pagina.  Eventueel fotoblad bekijken. Cijfers bekijken

Gesprek:

Opening in de rol van gespreksleider: een algemene indruk van de leerling in de klas en in de school. Ouders willen graag weten hoe de leerling overkomt of zich gedraagt. Is dat anders dan thuis?
Werkhouding en cijfers bespreken.

Daarna overgang naar adviseur: hebben de ouders vragen of opmerkingen?

Afsluiting: probleemoplossingsgericht. Wat kan de docent doen en wat de ouders? Afspraak maken wanneer de acties uitgevoerd worden. Concrete data afspreken waarop er teruggekoppeld gaat worden door ouders of docent en op welke manier (mail/telefonisch).

Tip:

Probeer de sfeer altijd oplossingsgericht, en SMART te houden en stuur op samenwerking met de ouders. Wie doet wat..en wanneer.. zodat ook ouders weten wat er gedaan wordt en zij zelf ook een bijdrage kunnen leveren. Zo hebben zij het gevoel niet voor niets te zijn gekomen en er aan een eventueel probleem gewerkt wordt. Met andere woorden: er is een plan van aanpak.

 

CONTACT

Als u wilt kunt u een email sturen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Sending

©2024 PRODICO Professionalisering door Didactiek en Coaching

Log in with your credentials

Forgot your details?