Individuele coaching

Ik beschrijf alle acties die plaatsvinden en alle reacties.. Op alle reacties die niet genoeg opleveren door didactiek, aanpak en/of  klassenmanagement brainstorm ik uitgaande van de kracht van de docent, de leerlingen, de methode en de leeromgeving.

Bespreking van alle suggesties op maat vindt plaats de de geanalyseerde les duurt max. een lesuur. De docent bepaalt zelf welke suggesties hij/zij toe gaat passen. Omdat de hele les in kaart wordt gebracht mag tussen de lesanalyse en de nabespreking tijd zitten.

Zo wordt aan professionalisering gewerkt door didactiek en coaching aan elkaar te koppelen.

Ondernemend onderwijs

‘Ondernemend zijn is verder kijken, samenwerken, durven en doen’

De kracht van ondernemend onderwijs ligt besloten in het omzetten van ideeën naar daden: kansen zien en benutten. Iets doen met opgedane kennis. De boeken wat vaker dicht en partners uit de directe schoolomgeving betrekken bij het eigen onderwijs. Ondernemen gaat over gedrag, daagt school, docent en leerling uit om samen met partners (zoals ondernemingen, ouders, organisaties etc.) op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs . De eigen professionaliteit van de docent uitdragen, van binnen naar buiten. De externe expertise van partners/ondernemers benutten: van buiten naar binnen. Op deze manier wordt waarde gecreëerd in termen van een hoger leerrendement en toegenomen motivatie bij leerlingen.

Daarvoor is het nodig dat docenten aan den lijve te laten ondervinden wat ondernemendheid betekent, welke vaardigheden daarbij komen kijken.

Team coaching

De kracht van een team of sectie ligt in het samen kunnen creëren en elkaar kunnen ondersteunen op een professionele manier. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Er is bij docenten vaak jarenlang  gestuurd op  deadlines en beoordeeld op cijfers en orde houden.

Nu het onderwijs mee gaat in de veranderende opvattingen in een onvoorspelbare wereld is die professionaliteit hard nodig.

Wie zijn we? Wat kunnen we? Wat willen we? Wat hebben we al? Wat en wie hebben we nodig?

Laatste nieuws en evenementen

2018

Vanaf 22 september 2017- trainingen op maat voor Jong 18

16 maart 2018– Utrecht La Vie training ondernemend onderwijs arrangeren voor voortgezet onderwijs algemeen via STOO   

18 mei 2018- Utrecht La Vie training ondernemend onderwijs arrangeren voor voortgezet onderwijs algemeen ook via STOO  

8 juni 2018– ProDiCo en Stichting Ondernemend Onderwijs: een stand op de opleidingsmarkt voor docenten in het Horizon College Hoorn. Start om 12.00 uur

11 juni 2018 Training “Ondernemend Onderwijs arrangeren voor i.o.v. Stichting Platforms VMBO Bekijken en aanmelden

14 juni 2018 Organisatie netwerkmiddag voor docenten voor Stichting Ondernemend Onderwijs. Informatie en aanmelden

18 juni 2018 Training Marktonderzoek en opbouw en inzet netwerk i.o.v. Stichting Platforms VMBO. Informatie en aanmelden

Stichting Ondernemend Onderwijs

STOO

Stichting Ondernemend Onderwijs is een platform voor trainingen door ondernemers voor het onderwijs (docenten en schoolleiding). Actuele kennis door experts met passie. De ondernemer wordt betaald vanuit het nascholingsbudget van docenten.

Het doel is ondernemers en onderwijs bij elkaar te brengen zodat docenten en schoolleiding naar ‘the next level’ gebracht worden wat betreft kennis en vaardigheden.

Door middel van trainingen specifiek gericht op kennis en vaardigheden van ondernemerschap en een ondernemende houding en gedrag worden kennis en ervaring door betrokken ondernemers gedeeld met onderwijs. De organisatie van (netwerk-)activiteiten brengt docenten, schoolleiding en ondernemers bij elkaar om ervaringen en nieuwe inzichten uit te kunnen wisselen. Ook faciliteren en organiseren we als er een vraag komt voor cross-over thematische bijeenkomsten met onderwijs-ondernemers-overheid zoals O3 Werkt eind 2017

Ga naar de Stoo website

Wedstrijd Ondernemend Onderwijs, Jong17 en nu Jong18

In 2013 heb ik het plan opgevat om in Hoorn en omgeving de docenten, scholen en leerlingen en ondernemers te verbinden in een wedstrijd. In 2015 heeft die plaatsgevonden onder de naam Ondernemend Westfriesland. Impressie

Inmiddels doen er al 2 jaar ruim 400 leerlingen mee en wordt het uitgevoerd in samenwerking met Rabobank West-Friesland en heet de wedstrijd Jong17 en dit jaar uiteraard Jong18. De film die vertoond is tijdens de finale van Jong17 van het traject Jong17

Organisatie netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomsten

Om steeds te kunnen blijven leren van elkaar als ondernemer en om het netwerk uit te breiden organiseer ik Open Coffee Hoorn. Ondernemers komen vrijblijvend de laatste vrijdag van de maand bij elkaar om kansen uit te wisselen of om elkaar tips te geven.

Tijd: 9.30-11.30 uur

Plaats: Hotel Hoorn Van der Valk

Trainingen Platforms VMBO

ProDiCo geeft de volgende trainingen:

Ondernemend onderwijs arrangeren

Ondernemende houding en gedrag

In 2017 gestart met:

Marketing en Netwerken

Deze trainingen zijn ook in company te boeken

Opdrachtgevers

 • Gemeente Hoorn
 • Basisschool de Hussel
 • Begeleiding team Future Leaders Event
 • Butterfly Works
 • Didactische bijlage voor Beeld bij de Hand
 • Eerst de Klas
 • REA gemeenten
 • Horizon College
 • Jong Ondernemen
 • Keizer Karel College
 • KPC
 • Luisteren in Praktijk
 • Martinuscollege
 • SGNewton, Hoorn
 • SG De Dijk
 • RSG Enkhuizen
 • RSG Wiringherlant
 • SG Panta Rhei Begeleiding docenten,teams en interim opdracht: teamleider
 • Ignatius Gymnasium
 • Studelta
 • Tabor College locatie d’Ampte
 • Van der Meij College
 • Werenfridus
 • TriasVMBO Training team, docenten en interim opdracht (teamleider)
 • CSG Liudger
 • Paul van Vliet Academie
 • Oscar Romero
 • Stichting PlatformsVMBO

CONTACT

Als u wilt kunt u een email sturen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Sending

©2018 PRODICO Professionalisering door Didactiek en Coaching

Log in with your credentials

Forgot your details?