Individuele coaching

Ik beschrijf alle acties die plaatsvinden en alle reacties.. Op alle reacties die niet genoeg opleveren door didactiek, aanpak en/of  klassenmanagement brainstorm ik uitgaande van de kracht van de docent, de leerlingen, de methode en de leeromgeving.

Bespreking van alle suggesties op maat vindt plaats de de geanalyseerde les duurt max. een lesuur. De docent bepaalt zelf welke suggesties hij/zij toe gaat passen. Omdat de hele les in kaart wordt gebracht mag tussen de lesanalyse en de nabespreking tijd zitten.

Zo wordt aan professionalisering gewerkt door didactiek en coaching aan elkaar te koppelen.

Ondernemend onderwijs

‘Ondernemend zijn is verder kijken, samenwerken, durven en doen’

De kracht van ondernemend onderwijs ligt besloten in het omzetten van ideeën naar daden: kansen zien en benutten. Iets doen met opgedane kennis. De boeken wat vaker dicht en partners uit de directe schoolomgeving betrekken bij het eigen onderwijs. Ondernemen gaat over gedrag, daagt school, docent en leerling uit om samen met partners (zoals ondernemingen, ouders, organisaties etc.) op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs . De eigen professionaliteit van de docent uitdragen, van binnen naar buiten. De externe expertise van partners/ondernemers benutten: van buiten naar binnen. Op deze manier wordt waarde gecreëerd in termen van een hoger leerrendement en toegenomen motivatie bij leerlingen.

Daarvoor is het nodig dat docenten aan den lijve te laten ondervinden wat ondernemendheid betekent, welke vaardigheden daarbij komen kijken.

Team coaching

De kracht van een team of sectie ligt in het samen kunnen creëren en elkaar kunnen ondersteunen op een professionele manier. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Er is bij docenten vaak jarenlang  gestuurd op  deadlines en beoordeeld op cijfers en orde houden.

Nu het onderwijs mee gaat in de veranderende opvattingen in een onvoorspelbare wereld is die professionaliteit hard nodig.

Wie zijn we? Wat kunnen we? Wat willen we? Wat hebben we al? Wat en wie hebben we nodig?

Laatste nieuws en evenementen

2020

 De activiteiten staan in verband met het project Match2Work. Zie voor data en activiteiten in de verschillende regio’s 

Stichting Ondernemend Onderwijs

STOO

Stichting Ondernemend Onderwijs is een platform voor trainingen door ondernemers voor het onderwijs (docenten en schoolleiding). Actuele kennis door experts met passie. De ondernemer wordt betaald vanuit het nascholingsbudget van docenten.

Het doel is ondernemers en onderwijs bij elkaar te brengen zodat docenten en schoolleiding naar ‘the next level’ gebracht worden wat betreft kennis en vaardigheden.

Door middel van trainingen specifiek gericht op kennis en vaardigheden van ondernemerschap en een ondernemende houding en gedrag worden kennis en ervaring door betrokken ondernemers gedeeld met onderwijs. De organisatie van (netwerk-)activiteiten brengt docenten, schoolleiding en ondernemers bij elkaar om ervaringen en nieuwe inzichten uit te kunnen wisselen. Ook faciliteren en organiseren we als er een vraag komt voor cross-over thematische bijeenkomsten met onderwijs-ondernemers-overheid zoals O3 Werkt eind 2017. Resultaat: Match2Work 

Ga naar de Stoo website

Wedstrijd Ondernemend Onderwijs en Match2Work project

Ondernemen. In 2013 heb ik het plan opgevat om in Hoorn en omgeving de docenten, scholen en leerlingen en ondernemers te verbinden in een wedstrijd. Docenten zetten met hun leerlingen bedrijfjes op. In 2015  en 2016 heeft die plaatsgevonden onder de naam Ondernemend Westfriesland.

In 2017 werd het uitgevoerd in samenwerking met Rabobank West-Friesland en kreeg het initiatief een nieuwe naam “Jong17” Bij Jong 18 is de organisatie in gewijzigde versie overgenomen door de bank en ondersteunt ProDiCo docenten en leerlingen op aanvraag.

Ondernemend. Loopbaanoriëntatie. Project Match2Work. Om jongeren te ondersteunen bij LOB en docenten om praktijkgerichte ondernemende opdrachten te ontwikkelen is Match2Work in 2018 ontworpen. Jongeren denken mee met bedrijven door casussen op te lossen. Het project sluit af met een netwerkevent docenten/bedrijven/jongeren.

Organisatie netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomsten

Om steeds te kunnen blijven leren van elkaar als ondernemer en om het netwerk uit te breiden organiseer ik Open Coffee Hoorn. Ondernemers komen vrijblijvend de laatste vrijdag van de maand bij elkaar om kansen uit te wisselen of om elkaar tips te geven.

Tijd: 9.30-11.30 uur

Plaats: Hotel Hoorn Van der Valk

Trainingen Platforms VMBO

ProDiCo geeft de volgende trainingen:

Ondernemend onderwijs arrangeren

Ondernemende houding en gedrag

Marketing en Netwerken

Deze trainingen zijn ook in company te boeken

Opdrachtgevers

 • Gemeente Hoorn
 • Basisschool de Hussel
 • Begeleiding team Future Leaders Event
 • Butterfly Works
 • Didactische bijlage voor Beeld bij de Hand
 • Eerst de Klas
 • REA gemeenten
 • Horizon College
 • Jong Ondernemen
 • Keizer Karel College
 • KPC
 • Luisteren in Praktijk
 • Martinuscollege
 • SGNewton, Hoorn
 • SG De Dijk
 • RSG Enkhuizen
 • RSG Wiringherlant
 • SG Panta Rhei Begeleiding docenten,teams en interim opdracht: teamleider
 • Ignatius Gymnasium
 • Studelta
 • Tabor College locatie d’Ampte
 • Van der Meij College
 • Werenfridus
 • TriasVMBO Training team, docenten en interim opdracht (teamleider)
 • CSG Liudger
 • Paul van Vliet Academie
 • Oscar Romero
 • Stichting PlatformsVMBO

CONTACT

Als u wilt kunt u een email sturen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Sending

©2021 PRODICO Professionalisering door Didactiek en Coaching

Log in with your credentials

Forgot your details?