Individuele coaching

Ik beschrijf alle acties die plaatsvinden en alle reacties.. Op alle reacties die niet genoeg opleveren door didactiek, aanpak en/of  klassenmanagement brainstorm ik uitgaande van de kracht van de docent, de leerlingen, de methode en de leeromgeving.

Bespreking van alle suggesties op maat vindt plaats de de geanalyseerde les duurt max. een lesuur. De docent bepaalt zelf welke suggesties hij/zij toe gaat passen. Omdat de hele les in kaart wordt gebracht mag tussen de lesanalyse en de nabespreking tijd zitten.

Zo wordt aan professionalisering gewerkt door didactiek en coaching aan elkaar te koppelen.

Ondernemend onderwijs

‘Ondernemend zijn is verder kijken, samenwerken, durven en doen’

De kracht van ondernemend onderwijs ligt besloten in het omzetten van ideeën naar daden: kansen zien en benutten. Iets doen met opgedane kennis. De boeken wat vaker dicht en partners uit de directe schoolomgeving betrekken bij het eigen onderwijs. Ondernemen gaat over gedrag, daagt school, docent en leerling uit om samen met partners (zoals ondernemingen, ouders, organisaties etc.) op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden van onderwijs . De eigen professionaliteit van de docent uitdragen, van binnen naar buiten. De externe expertise van partners/ondernemers benutten: van buiten naar binnen. Op deze manier wordt waarde gecreëerd in termen van een hoger leerrendement en toegenomen motivatie bij leerlingen.

Daarvoor is het nodig dat docenten aan den lijve te laten ondervinden wat ondernemendheid betekent, welke vaardigheden daarbij komen kijken.

Team coaching

De kracht van een team of sectie ligt in het samen kunnen creëren en elkaar kunnen ondersteunen op een professionele manier. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Er is bij docenten vaak jarenlang  gestuurd op  deadlines en beoordeeld op cijfers en orde houden.

Nu het onderwijs mee gaat in de veranderende opvattingen in een onvoorspelbare wereld is die professionaliteit hard nodig.

Wie zijn we? Wat kunnen we? Wat willen we? Wat hebben we al? Wat en wie hebben we nodig?

Laatste nieuws en evenementen

Nieuws

De trainingen voor docenten gaat weer van start voor Platform vmbo met subsidie voor de deelnemers.

Training ondernemend onderwijs arrangeren. Voor docenten D&P en E&O ZW of ter voorbereiding op de nieuwe leerweg. Hoe benader je bedrijven en instellingen in de omgeving, hoe werk je met leerlingen een bedrijfsidee uit? Voor ZW; een project met instellingen en ondernemers uit de branches die passen bij de profiel- en keuzedelen?

Je bereid een project voor en ontvangt bijbehorend lesmateriaal om met de leerlingen aan de slag te gaan.

Datum: 6 maart

Plaats: Tribes Amstel t.o.v. het Amstelstation met mogelijkheid om te parkeren

Tijd: van 10.00-16.00 uur

Aanmelden:

Docenten Economie en Ondernemen:

https://bijscholingvmbo.nl/bg/eo/ondernemend-onderwijs-arrangeren

Docenten Zorg en Welzijn:

https://bijscholingvmbo.nl/bg/zw/ondernemen-en-ondernemend-gedrag-stimuleren

 

 

In Didactief Online 

In de Staat van het MKB- Download het rapport

Project Match2Work 2022-23

Met dank aan RVO-O2Lab is het project Match2Work in meerdere regio’s uitgerold en in de regio’s Utrecht, Alkmaar,West-Friesland, Haar;em en Amsterdam afgesloten met een eindevent. Kijk eens bij deze regio’s

 Ondernemend Onderwijs en Project Match2Work

Ondernemen. In 2013 heb ik het plan opgevat om in Hoorn en omgeving de docenten, scholen en leerlingen en ondernemers te verbinden in een wedstrijd. Docenten zetten met hun leerlingen bedrijfjes op. In 2015  en 2016 heeft die plaatsgevonden onder de naam Ondernemend Westfriesland.

In 2017 werd het uitgevoerd in samenwerking met Rabobank West-Friesland en kreeg het initiatief een nieuwe naam “Jong17” Bij Jong 18 is de organisatie in gewijzigde versie overgenomen door de bank en ondersteunt ProDiCo docenten en leerlingen op aanvraag.

Ondernemend. Loopbaanoriëntatie. Project Match2Work. Om jongeren te ondersteunen bij LOB en docenten om praktijkgerichte ondernemende opdrachten te ontwikkelen is Project Match2Work in 2018 van start gegaan. Jongeren denken mee met bedrijven door casussen op te lossen. Het project sluit af met een netwerkevent docenten/bedrijven/jongeren.

Organisatie netwerkbijeenkomst

Netwerkbijeenkomsten

Om steeds te kunnen blijven leren van elkaar als ondernemer en om het netwerk uit te breiden organiseer ik Open Coffee Hoorn. Ondernemers komen vrijblijvend de bij elkaar om kansen uit te wisselen of om elkaar tips te geven.

Trainingen Platforms VMBO

ProDiCo geeft de volgende trainingen:

Ondernemend onderwijs arrangeren

Ondernemende houding en gedrag

Marketing en Netwerken

Bekijk de trainingen

Deze trainingen zijn ook in company te boeken

Opdrachtgevers

 • Gemeente Hoorn
 • Basisschool de Hussel
 • Begeleiding team Future Leaders Event
 • Butterfly Works
 • Didactische bijlage voor Beeld bij de Hand
 • Eerst de Klas
 • REA gemeenten
 • Horizon College
 • Jong Ondernemen
 • Keizer Karel College
 • KPC
 • Luisteren in Praktijk
 • Martinuscollege
 • SGNewton, Hoorn
 • SG De Dijk
 • RSG Enkhuizen
 • RSG Wiringherlant
 • SG Panta Rhei Begeleiding docenten,teams en interim opdracht: teamleider
 • Ignatius Gymnasium
 • Studelta
 • Tabor College locatie d’Ampte
 • Van der Meij College
 • Werenfridus
 • TriasVMBO Training team, docenten en interim opdracht (teamleider)
 • CSG Liudger
 • Paul van Vliet Academie
 • Oscar Romero
 • Stichting PlatformsVMBO

CONTACT

Als u wilt kunt u een email sturen, we nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Sending

©2023 PRODICO Professionalisering door Didactiek en Coaching

Log in with your credentials

Forgot your details?